Handledarkurs - vanliga frågor

Vilken tid ska jag vara på plats för kursen?

Det är viktigt att vara på plats 15 minuter innan utbildningen startar, om inget annat anges, detta för att vi ska kunna registrera din närvaro och kunna starta utbildningen på utsatt tid. Utbildning är 3 timmar och 15 min inklusive rast

Hur gammal måste jag vara för att gå kursen?

För att gå kursen måste du vara minst 15 år och 9 månader.

Måste jag gå kursen samtidigt som min handledare?

Nej. Elever och handledare behöver inte gå kursen samtidigt.

Behöver handledaren gå om kursen för varje elev som hen ska övningsköra med?

Nej. En handledarutbildning är giltig i 5 år, vilket betyder att en person som ska vara handledare till flera elever inte behöver gå om kursen för varje elev under 5-årsperioden.

Kan jag avboka min kurs om jag fått förhinder?

Ja, du kan avboka din kurs kostnadsfritt om avbokningen sker senast 72 timmar innan kursstart. Avbokning görs via vår kundservice.

Måste jag ta med mig något till handledarkursen?

Ja. Du måste legitimera dig med ett giltigt nationellt ID-kort, eller pass vid kurstillfället. Utan giltig ID-handling kan du ej gå kursen.

Vi har gått utbildningen, vad händer nu?

Efter avslutad utbildning så kommer vi att registrera er närvaro och skicka de uppgifterna vidare till Transportstyrelsen. De kommer att spara dessa i deras system. Handledaren ska i samband med utbildningen ansöka om sitt handledartillstånd, detta görs hos Transportstyrelsen. Här kan ni få mer information om hur ni går till väga: Länk till Transportstyrelsen - tänk på att eleven även ska ha ansökt om ett körkortstillstånd i samband med detta.

Kom ihåg!

Efter att du och din handledare gått kursen måste handledaren ansöka om handledartillstånd. Både handledartillståndet och elevens körkortstillstånd måste bli beviljat innan du får övningsköra med handledaren. Här ansöker din handledare om handledartillstånd

Ok